2011. február 12., szombat

Történelmi tájakon, Alisca és Oltovány

Ma reggel történelmi tájakra indultam. Őcsény határában fellehető emlékeket
kerestem fel, a középkori Oltovány kis várának maradványait, és az Alisca felé
vezető római hadiút nyomait.  A római útról Wosinsky is megemlékezik. Az
út magas töltésének a nyomait Ördögvetésnek nevezték a sárköziek, a
1850 körüli kataszteri térkép is említi még. A római időben a limes elkerülte
a Sárköz mocsarait, és a Szekszárdi-dombság peremén húzódott. Messze
bent a mocsár közepén épült fel Alisca katonai tábora, amely felé hosszú
töltést építettek  a rómaiak. A római út azonosítását az M6-os építkezései
és az őcsényi bekötőút szélesítésekor is elvégezték a régészek.

Böhm térképén jól látszik, hogy a Báta vize a 18.század óta ugyanúgy
kanyarog, mint ma. Az  biztos, hogy Oltovány a Báta mellé települt, minden
bizonnyal Alisca építésének idején a Báta is nagyjából a mai medrét követhette
 Alisca  arra a sárközi szóval göröndnek nevezett árvízmentes hátságra épült,
amelyen Decs és Őcsény is található. Böhm térképén az is látszik, hogy a
18.században csak a hátság területén voltak szántóföldek, így Alisca területén is.
 Aliscából tehát nem sok maradhatott, a területén valószínűleg a
 középkorban is már szántók voltak. Böhm térképén látjuk az Öreg Oltovány
elnevezést is. 

A Báta melletti keskeny galériaerdő, amelynek sűrűjében Oltovány
 maradványai rejtekeznek.

Az oltoványi halom. A kép előterében egy kis, világosabb színű hátság
 is látható, ez a római töltés maradványa. A töltés többször keresztezte a Bátát
egyik ilyen helyen jelentős téglatörmelékeket is találtam.

A  várárok. A kis várat egy kettős töltés védte, amelynek árkaiba
a Báta vizét is bevezették. A vár alaprajza és rekonstrukciós ábrázolása itt
megtalálható. A mellette elterülő Györke nevű falu történeti forrásaiból
 itt olvashattunk. A szomszédos falu neve alapján sokan a kis várat is
Györkének nevezik, az egyetlen középkori forrás is ezen a néven említi.

Római téglamaradványok(?). Tömörebb, nagyobb, mint a maiak. Alisca romjait a
középkor során számos építkezéshez hordhatták. Sok római téglát találtak a
szekszárdi apátság romjai közt, de vár feltárása során is. 1988-92 közt Miklós
 Zsuzsa ásatásai révén tisztázta, hogy a váracska a 14.század során keletkezett
 és a 16.század elején pusztult el.Leletei ma Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban tekinthetők meg.

Közel a Gemenc, a blogom és György honlapjának rendszeres olvasóit nem
lepi meg, hogy a piros fazék itt is feltűnik. :-)

A Báta partján. Dendromán indíttatásból, a ma hivatalosan Szekszárd-Bátai
főcsatornának  nevezett, erősen eutrofizálódott folyócska partját is végigjártam
egy hosszabb szakaszon. Néhány öreg, de nem méretes fűz érdemes említésre.

Egy megriadt őz.