2011. február 13., vasárnap

Hosszú út a Fekete-erdőig

Szokásos hajnali indulás, de a szükséges engedélyek beszerzése után ma nagy
útra indultam, a Kis-Gemenci erdőbe és a Fekete-erdőbe a Duna partján.
(Ezúton is köszönöm Csontos Péter úr segítségét.)

A Vonal-út nyílegyenes folytatása a keselyűsi útnak. Nehéz rajta a haladás,
és gemenci viszonylatban kifejezetten unalmas felvezető út. A 20.század
elején hozták létre, amikor az érsekség áttért az intenzív erdőgazdálkodásra.

A Bezerédi-sík sokkal vizesebb, mint tavaly ilyenkor, amikor Györggyel
errefelé jártunk.

A Forgó-tó északi vége. Tavaly három listás fát mértünk itt Györggyel.
A két listás fűz most vízben áll.


A Duna parti szebbik tölgy

Gyökérgubanc a Duna parton

A lépcsősor végéről hiányzik már a halászház a Duna parton. Mindenfelé kócos
füzek, kacérkodva a listás méretekkel

Gyökerek megint

A Grébec-Duna északi becsatlakozása. Normál években itt nem áll víz.
Ennek a Duna-ágnak az  északi vége ma már nincs kapcsolatban a Dunával.

A grébeci töltés másik oldalán érdekesen zöldes a víz

Utam legszebb része ez volt. Hatalmas nyárfák álltak erre.

A legnagyobb fa a Kis-Gemenci erdőben ez a 698 cm-es nyárfa volt.

A másik listás fa ez a 648cm-es kettős törzsű volt. Még további kilenc fát
mértem meg, amik 540-nél nagyobbak voltak, de nem érték el a listás méretet

A Duna part közelében a ruganyok mögött sok homokzátony van.

A Fekete-erdőben ráakadtam az 1824-28-ben "végleges megoldásnak"
gondolt Duna-töltésre. Aztán az 1893-1898 közt átvágták a sükkösdi kanyart
és ez a töltés hirtelen a Duna másik oldalára került, úgyhogy már semmit
nem véd. 

Szép tölgy a Fekete-erdei egykori erdészház közelében. Az erdészház helyén
 korábban révház volt. Ma csak a tájidegen fa és némi törmelék utal arra,
hogy mi állt itt egykor.

Az egykori uszályrakodó magas partja. Még mindig erősen pusztul. Semmi
nem utal arra, hogy folyna itt még uszályrakodás

A Kis-Gemenci Sulymos-tó. A környék némi csalódást okozott nekem,
sok volt a telepített erdő

Hazafelé más utakat terveztem, de megint a víz állta utamat.
Közben felengedett a fagy, igazi sárdagasztás  volt a Vonal-út.  23 km, öt
óra alatt, nagyon elfáradtam.