2011. március 15., kedd

Dendromán találkozó-2.nap: Helesfa, Molvány, Darány, Drávaszentes, Komlósd

A 2.nap reggelén Robi földjére, Dél-Baranyába és Dél-Somogyba látogattunk.
Útban a helesfai nagy szürkenyár felé

Bőven túl a 7m-en

Készül a helesfai nagy tározó. A munkálatok akár e panorámás árnyékszékről,
akár a nagy tölgy mellől jól nyomon követhetők

Következő helyszínünk Robi vezetésével a molványi legelőre vezetett

Tucatnyi hatalmas tölgy, fantasztikus hely

A legelő közepén egy igen attraktív példány 

A legnagyobbak azonban a rét szélén, már elbozótosodott területen álltak

A legnagyobb, közel a 6m-hez

Sorban a többi

Halódó óriások

Át a kökénybokrokon

Minden valamirevaló legelőn állt egy-két vadkörte is

Darányban csatlakozott Zombori Zoltán hozzánk. Ő
mutatta meg ezt a karcsú méretes vénic szilt.

A vénic szil adminisztrálása folyik

Kifogástalan 550-es tölgy a darányi réten

Kis rókalepke a darányi réten

A Darány melletti telepített fenyvesen vágtunk új úti célunk felé 

Mohaszőnyeg

A darányi erdőkben a galagonya is fává nő

Attila is elképedve nézi, hogy a bodza is fává terebélyesedik errefelé

Utunk végcélja, a rekorder vadkörte

A második napi csapat. Balról a második Zombori Zoltán, a vadkörte
és további nagy fák megtalálója

Korához képest nagyot nőt Patkó Bandi fája. Csaknem 7 m lett.
Gyuri szerint ez rossz jel, a nagy fák a nagy hasadás előtt csinálnak ilyent.

Patkó Bandi fáján felnőtt már egy-két cincérgyerek.

A drávaszentesi rét ismert, mert itt van a Nemzeti Park egyik tanösvénye.
A végében lévő hatalmas tölgyről a Nemzeti Park
munkatársai sem tudtak korábban. Zoltán hívta fel rá a figyelmünket.

Tipikus hitelesítő fénykép. Közel a 7m.

A legelő közepén méretes kőrisek csoportja

Nincsen dendromán nap piros fazék nélkül! A csaknem országos
rekorder kőris lábánál is akadt egy.

Aranyos fodorka és gőték a rét kútjában.

Robi hóvirágos réten a legelő szélén lévő erdőben

A rét panorámaképe

A rét sarkában meghúzódó facsoport méretes tölggyel, kőrisekkel

Fehér fagyöngy lepi el a kőrist

Mocsári béka nász 

A komlósdi tölgyekre Robi akadt

Négy nagy tölgy sorban egymás mögött, mindegyik
listás, az első jóval túl a 6m-en.

Komlósd és Dváraszentes közt Zoltán mutatott egy másik
erdőt, ahol méretes gyertyánok nőttek

Éger erdő közepén gyertyánok. Ilyen abszurd növénytársulásokat is csak
a Dráva-menete erdei tudnak.

Ez is egy fás legelő lehetett egykoron

Pettyegetett tödőfű