2015. augusztus 2., vasárnap

A keselyűsi nyárfasor listás fáinak katalógusa

Ma gyorsan elkészítettem a keselyűsi fasor legnagyobb fáinak katalógusát. A fákat Szekszárd felől haladva ismertetem, a kapott sorszámuk is ezt a sorrendet tükrözi. A fák kerületi méretét még 2009. októberében határozta meg Pósfai György. Azóta nyilván nőttek, 10-30cm-t hozzá lehet adni, egészségi állapottól függően.
1. Fekete nyár.705 cm. 46 20'22";18 46'05", nem messze a M6-os lekanyarodójától az út jobb
 oldalán. Az árok távolabbi oldalában áll.

2. Fekete nyár. 638 cm. 46 20' 11";18 47'24", közvetlenül a bárányfoki lehajtó után, az út jobb
oldalán. 

3.Az előző fa közvetlen szomszédja. 582 cm.

4. Fekete nyár. 728 cm . A fasor második legnagyobb fája.46 20'09";18 47'41". Az út bal oldalán, az előzőektől 300m-re. A fát gondozták, elszáradt ágait levágták.

5. Fekete nyár. 642 cm. 46 20' 08"; 16 47' 49" . Az út jobb oldalán az előző fától kb.100m-re.

6. A fasor legkiemelkedőbb fája, nemzetközi jelentőségű. Az egytörzsű nyárfák közül a második legnagyobb hazánkban.  2009-ben 897 cm, 2012-ben 909 cm Pósfai György mérései szerint. 46 20' 07";18 47'52". Az út jobb oldalán az előzőtől 50m-re.

7.Fekete nyár 582 cm. 46 20' 05"; 16 47' 57" . Az út bal oldalán a legnagyobb fától kb. 100m-re.

8. Fekete nyár. 592 cm. 46 20'05"; 18 48' 04". Az út bal oldalán, az előzőtől

9. Fekete nyár.  699cm. 46 20' 01";18 48' 04". Az út jobb oldalán. 

10. Fekete nyár. 615 cm. 46 20 '01"; 18 48 '43". Az út bal oldalán. 

11. Fehér fűz. 651 cm. 46 20' 00"; 18 48' 43". Igen romos állapotban van, egyik felét teljesen befutotta már a vadszőlő, másik fele még hajt. Az út jobb oldalán, az árok külső szélén áll. Olyan messze van az úttól, hogy azt nem veszélyezteti.

12.Fehér fűz. 613 cm.46 19' 54"; 18 49' 29". Az út jobb oldalán. A felvételen nem látszik, de nagy odva van. Az árok távolabbi oldalán áll.  

13. Fekete nyár.691 cm. 46 19' 46"; 18 50' 22". Közel Keselyűshöz. Az út bal oldalán.

14. Fekete nyár. 660cm. 46 19' 45; 18 50' 22". Gyakorlatilag teljesen kiszáradt, egy két ágán
van csak levél. Keselyűsnek szinte a belterületén.  Ez egy olyan fa, aminek kivágása indokolt. 

Összkép 1.

Összkép 2. Az út bal oldalán, közel az úttesthez látható egy  fehér eperfa is. Ez az út másik jellegzetessége. Az eperfákat valóban a mai úttesthez nagyon közel ültették.  Azért azt vegyük figyelembe, hogy amikor ezeket ültették valószínüleg a 20.sz. elején, aligha gondolhattak még arra, hogy ezen a z úton 20 tonnás fa-szállító kamion fog buszt kerülni. Ezek az eperfák csak történeti értékek, a szekszárdi selyemhernyó tenyésztés utolsó emlékei. Ennél értékesebb  selymes emlékekről is játszi könnyedséggel lemondott Szekszárd, amikor az 1970-es évek végén lebontották a Tallher  tervezte barokk selyemgombolyítót, és annak Bezérdj-féle historizáló bővítését.

Összkép 3.

Valamiféle fakivágás már régebben is volt itt. Összességében elmondható, hogy véleményem szerint a nyárfák közül 4-5, a listásak közül egynek a kivágása tűnik indokoltnak, a többi gondozásra szorulna.  A fasor letarolása teljesen indokolatlan lenne, és reményem szerint ez nem is következik be. (Szerencsére nem is következett be!)