2011. április 23., szombat

Gemenci túrák Pósfai Györgyékkel: 1.A Kis-Makkos-tó és Grébec

A Kis-Makkos-tó egészen visszahúzódott.
Ma egész napos Gemenc-túrára mentünk Pósfai Györgyékkel.Eredeti célunk
néhány olyan óriás nyár feltérképezése lett volna, amiről Kovács Gábor és
Csontos Péter erdészek tudósítottak, de a Nemzeti Park munkatársai felhívták
figyelmünket arra, hogy a kiszemelt rész éppen fekete gólyás, rétisasos költőhely.
Így helyette főként régebbi fák hitelesítését végeztük el.
A Kis-Makkos-tóról régebbi bejegyzéseim itt és itt vannak.

A tó környékének legnagyobb füze.

A tó másik listás füze.

Bekéredzkedtünk a gemenci kastély udvarába is

Györgynek tűnt fel, hogy milyen hatalmas tiszafák szegélyezik a kastélyt.
A nagyobb 263 cm törzskerületű. Ismerve a tiszafák lassú fejlődését
jóval öregebbek kell, hogy legyenek, mint az 1922-23-ban épült kastély.
A 2.katonai felmérés 1858-as térképén már szerepel a gemenci vadászház
ezen a helyen. Ez mellé ültethették a két fát.  Az 1880 körüli kataszteri
térkép azonban nem tünteti fel a vadászházat, csak a hozzá vezető utat.
Ez a korábbi vadászház tehát elpusztulhatott közben. Ennek helyére
húzhatták fel 1922-23-ban a mostani vadászházat.
ÚJRATÁRGYALVA: A fenti hipotézis megdőlt. Régi fényképek tanúsága
szerint, a fákat is az 1923-as építést követően ültették, de hatalmas iramban
növekednek.

Az erdő mostani virágsztárja a tavaszi tőzike.

A Kis-Makkosnál volt a legtöbb és a legszebb

A Kis-Makkos után a Grébec-Duna északi végének nyárfáit
kerestük fel. Korábbi képek itt.

A szerencsétlen sorsú Grébec-Duna északi felében most alig volt víz.