2013. április 1., hétfő

Keselyűstől Pörbölyig a töltésen

Az első tavaszi napsugarak előcsalták az árvacsalán szinte kosborszépségű kis virágait

A Keselyűsi-Dunában ismét van víz, mint 2010-ben. De nem a Duna töltötte fel, hanem a talajvíz. Partján a listás méretű, de még nem katalogizált kettős törzsű fűz.

Ott benn a sűrűben egy fekete gólya fészek

Kis napozás
Vizenyős rét panorámaképe a Lankóci-kanyar közelében

Egy  korábbról már ismert listás tölgy a sűrűben


A Kerűlő-Duna mentén a legutóbbi mérésemkor 490 cm környékén volt ez az öreg tölgy. Elég
rossz állapotban van már.

A Kerűlő-Dunában is van most víz, partján a 6m feletti pörbölyi tölgy. 

A salátaboglárkák is virágba szökennek

Találkozás a töltésen. Néhány fiatal bikán még ott az agancs.