2011. december 10., szombat

A kismórágyi kőbányák

Hazánk egyik legidősebb kőzetéből áll a Geresdi-dombság, más néven
Mórágyi-rög. Az eredeti őskőzet kb.1milliárd éves, de ez az őskőzet átalakult,
a karbon korban, kb.300 millió éve  nyerte el a mai igen összetett alakját.
A kőzetet több helyen bányászták. A legjelentősebb bányák Kismórágy határában
voltak, a vasút mentén.Itt egészen az 1970-es évekig termelték a
 kemény gránitot.Ma itt minden elhagyatottság, szürkeség, szemét.

A legnagyobb, az 1.számú  bánya a mórágyi vasútállomás mögött volt.
Itt fatolvajok jártak előttem.

A vasútállomás melletti hársfasor még megvan. A vonat is jár még erre, de
a mórágyi állomáson már egyik se áll meg. Az állomásépületbe egy idős
 asszony költözött be.

Régi híd és támfalmaradványok a mórágyra vezető földút mentén

A vasúttól távolabb lévő völgy mentén álló bánya udvarát ellepte a talajvíz

A 2.számú bánya.

A 3. számú bánya. Jól látható, hogy a kőzet jellege egy bányán belül is
változatosságot mutat, egy hosszú fényes tellértől jobbra a kőzet
határozottan más tónusú.