2013. február 9., szombat

A Mórágyi-rög legmagagasabb csúcsán

Indulás Bátaapátiból a Dél-Dunántúli Kéktúrán. A kép előterében haragoszöld színű vízrekeszelő műtárgy annak az eszközparknak a része, ami  a radioaktív hulladéktároló felszíni monitoringozásának része lehet. Ilyen egyenszínű műtárgyaknak a  sokaságával találkozhatunk a dombság területén. 

Valakinek itt elsőbbsége van valakivel szemben

180 fokos panorámafotó a csúcs közeléből:  A Mórágyi-rög legmagasabb csúcsát természetesen nem kell jégcsipkézett sziklának elképzelnünk, hiszen mindössze 302m magas. A környezetétől nem különül el szinte semmiben. Jagercsárdától eddig a pontig egy egyenletes 280-300 magas gerinc húzódik, ebből ágaznak ki a mély völgyek. A "csúcs" neve sem egyértelmű. Talán leginkább még a délről húzódó Határgerinc kiszögelésének tarthatjuk.  Megmászása sem egyedülálló sportteljesítmény, még éhgyomorral, hajnalig tartó szalagtűző bál után sem.  Némi magyarázatra szorul, hogy a Geresdi-dombság címke mellett miért beszélek most Mórágyi-rögről? Ennek az oka az, hogy a kistájregiszterben szereplő Geresdi-dombság valójában két jól elkülöníthető gránitos tömbből áll.  A szűkebb értelemben vett Geresdi-domb, tényleg Geresd felett van, 308 m magas, a tágabban értelmezett Geresdi-dombságnak ez tehát a legmagasabb pontja. A Mórágyi -rögöt ettől a rögtől a Feked -Véménd vonalban folydogáló  Karasica patak szélesvölgye vágja el. 

Kilátás a Kövesdi-völgy felé. 

A Mészkemence-völgy felső része

Mély löszszurdokos völgyek

A szurdok mélyén harasztok, elég nyomott állapotban

A kiszélesedő völgy

A patak a legmélyebb részeken eléri a gránitos alapkőzetet, ami löszös-földes hordalékok közt bújik ki.

A Hutai-patak völgyét elérő kis patak csendes tavacskákban pihen meg

Korábban nagy dendromán reményeket fűztem a területhez.  Akkor még nem tudtam, hogy az üveghutai "reményteli  indítás" az egész  dombságnak csúcspontjai is egyben. Dendromán szempontból csak egy megjegyzés kívánkozik ide: Feltűnően sok a nagy cseresznye errefelé. 

Útban hazafelé. A szálkai erdészet épületét teljesen lebontották. A mellette álló listás hársfát szerencsére meghagyták. Két vastag szára még életerősen tör a magasba.