2012. február 12., vasárnap

A Pörbölyi-erdő Duna-ágai: A Simon-, a Móric- és a Hágli-Duna

A legfiatalabb Duna-ágakról még nem írtam összefoglalót.Ezt a hiányt pótlom most.
A Baja -Báta közti Duna szakasz a maga hatalmas kanyarjával a Gemenc területén az egyik legaktívabban változó területrész volt.  Mikoviny, az I. Katonai Felmérés vagy Böhm térképein rá sem ismerünk a vidék mai arcára. A dél felé fokozatosan elfajuló meder folyamatosan építette és rombolta ezt a vidéket. Így apró szigeteket és Duna-ágakat hagyott maga után, egészen addig, amíg az 1950-es évekre véglegesen stabilizálták a medret különböző védművekkel.
A Móric név először egy sziget neveként jelenik meg az
1839-es Királyi Dunamérési Intézet térképén. Valószínűleg személynév
eredetű lehet, akárcsak másik két társa. Ezt támasztja alá az is, hogy az egyik
szomszédos sziget neve nemes egyszerűséggel Szabó András.
(A térképek forrása: archivportal.arcanum.hu)

Csaknem húsz évvel később, a II.Katonai Felmérésen a Simon -Dunát már
névvel is feltüntetik. Jól látszik, hogy egykor ez a Duna-ág két szigetet vágott le.
Érdemes észrevenni, hogy a szigetek is változtak.

Ötven évvel később, a XX:sz. legelején a negyedik katonai felmérésen már hasonlít a mai képhez.
(A térkép forrása: tajertektar.hu)

A Simon-Duna felső vége az esetek nagy részében száraz.
Az egykori Közép-Pörbölyi vadászház közelében a partját hatalmas
nyárfák szegélyezik. Itt több listás méretű fa is van. A Simon-Duna délről
kap Duna vizet.
A terület műholdképét itt találjuk.

Az alsó része már víz biztosabb, bár sekély a meder

A Simon-Duna és a Móric-Duna összefolyásának közelében. A Móric-Duna 480cm körüli bajai vízállásnál már átöblítődik, mindét vége kapcsolatban van a Dunával.

A torkolat közben a Hágli- és a Simon-Duna szinte párhuzamosan együtt halad