2011. július 12., kedd

Kubikárok a Duna-töltés mentén

A Duna-töltéssel párhuzamosan egy hosszú árok húzódik.
Mivel régi térképek semmi ilyent nem jelölnek errefelé, és kapcsolata
a töltéssel egészen nyilvánvaló, ezért nagyon logikusnak tűnik, hogy innen
termelhették ki azt a temérdek földet, ami a töltés építéséhez kellett. Az is
látható, hogy fokszerűen működött, tehát nem erdősödött be az árok
mélye, és azt nyilván az elmúlt 140 év alatt az árvizek alaposan átformálták.
Fontos élőhely ez. A partján nagyszerű szilek (lásd fenn) nyárfák, füzek
zöld juharok nőnek. Az ideiglenes tavacskák pedig madarak élőhelyei.
A tavalyi év után mostanra száradt ki annyira, hogy a Zátony-tava és
Szomfova közti szakaszt gyalogosan is végigjárhattam.

A Gemencre nem jellemzőek a harasztok. Egy-egy  korhadt fatörzsön
  azonbanitt egy-kettő szépen eléldegél. A képen a védett szálkás pajzsika

Hatalmas fatetemek hevernek mindenfelé

Egyes helyeken, ahol a legtovább maradt meg a víz, tömérdek vízicsiga
gyűlt össze.